Blog archive

FİZYOLOJİ NEDİR? FİZYOLOJİNİN TIPTAKİ ÖNEMİ NEDİR? KOMİTE SINAVLARI VE TUS İÇİN NEDEN FİZYOLOJİ ÇALIŞMAK GEREKİR?

Merhaba Değerli Hekim Arkadaşlarım;

Bu yazımda; Fizyoloji nedir? Fizyolojinin tıptaki önemi nedir? Komite sınavları ve tus için neden fizyoloji çalışmak gerekir? sorularının cevaplarını vermeye çalışacağım.

Tıbbi fizyoloji, insan vücudunun işleyişini inceler. Bilimsel araştırmaların sonuçlarına dayanarak, vücudu oluşturan hücre, doku, organ ve sistemlerin görevlerini, bu görevlerin nasıl gerçekleştiğini, yapıların birbirleriyle ve dış dünya ile ilişkisini açıklar.

İşleyen bir sistemin sağlıklı olup olmadığını ya da nelerin yanlış gittiğini anlamak için öncelikle o sistemin normalinin bilinmesi gerekir. Bu nedenle tüm hastalıkların anlaşılmasında ve tedavilerinin geliştirilmesinde Fizyoloji’nin önemi açıktır. Ve yine belki de bu nedenle Nobel Ödülü’nün orijinal adı “Nobel Prize in Physiology or Medicine” (Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü) olarak benimsenmiştir.

Şimdi gelin fizyolojinin önemini, hastalıkların patofizyolojisi örnekleriyle konuşalım:

Hipertansiyonun oluş mekanizmalarını iyi kavrayabilmek için, arteryel kan basıncını oluşturan nedenleri, kalp debisini etkileyen faktörleri ve total periferik direnci değiştiren olayları bilmek durumundayız. Diüretik başladığımız bir hipersansif hastada neden debiyi azaltarak kan basıncını düşürmeye çalıştığımızı ya da anjiyotensin converting enzim (ACE) inhibitörü verdiğimiz bir hastaya bu ilacın kendisini niçin öksürttüğünü söyleyebilmek için renin-anjiyotensin-aldosteron sistemini bilmek zorundayız. Bu ve benzeri kardiyovasküler patolojileri anlamanın anahtarının “kalp ve dolaşım sistemi fizyolojisine” hâkim olmaktan geçtiği aşikârdır.

Mide ülseri olan bir hastada; HCl asit salgılayan paryetal hücrenin özelliklerini, bu hücrenin sahip olduğu proton pompası, asetilkolin, gastrin ve histamin reseptörlerinin yapısını ve bu reseptörlerin hangi ajanlar tarafından bloklandıklarını bilmeliyiz ki; hastalığın mekanizmalarını anlayalım ve doğru ilaç konusunda isabetli bir tercih yapabilelim. Benzer tüm gastrointestinal sistem patolojileri için örneği genişleterek “gastrointestinal sistem fizyolojisi” bilmenin gerekliliği herkesin malumudur şüphesiz.

Renal yetmezliği olan bir hastanın sorununu anlayabilmek için; glomerül filtrasyon bariyerinde bulunan yapıları, filtrasyonun mekanizmasını ve net filtrasyon basıncını oluşturan faktörleri bilmek durumundayız ki; hangisindeki bozukluğa bağlı bir sorun olduğunu anlayalım ve buna göre bir tedavi planlayabilelim. Alın size “üriner sistem fizyolojisi” bilmenin gerekliliği...

Antiagregan tedavi uygulayacağımız bir hastada; neden ADP antagonisti ya da niçin GpIIb-IIIa reseptör blokeri bir ajan kullandığımızın mantığını bilmek için; pıhtılaşmanın mekanizmasını, trombositlerden salgılanan faktörleri, trombositlerin kümeleşmesini etkileyen olayları ve fibrinojenin rolünü bilmek zorundayız. “Kan Fizyolojisi”ne hâkim olmadan bu tedaviyi uygulayabilmek mümkün mü sizce?

KOAH ya da astım hastasına doğru tanı ve tedavi yapabilmek için; akciğer hacim ve kapasitelerini bilmeliyiz ki, FEV1/FVC değeri normalden düşük olduğu zaman, neden kompliyansla ilgili bir sorun aramıyoruz da obstrüktif bir akciğer hastalığı düşünüyoruz ya da bu hasta bronkodilatatörle düzeldiği zaman niçin KOAH değil de astıma yöneliyoruz, bunun mekanizmalarını anlayabilelim. Benzer tüm solunum patolojileri için “solunum sistemi fizyolojisi” bilmez isek hastalarımızı doğru değerlendirebilir miyiz?

Kas rijiditesi olan bir hastanın; ekstremitelerindeki durumuna bakarak problemin korteksten mi yoksa beyin sapı düzeyinde bir hasardan mı, yani sorunun dekortikasyon mu yoksa deserebrasyon rijiditesine ait bir klinik bulgu mu olduğunu düşünebilelim. Tetanoz toksinine maruz kalan bir hastada dekortikasyon rijiditesi gelişmemesi için izole odaya koymamızın nedenini kavrayabilelim ya da futbol sahasında kas ağrısı çeken bir futbolcunun kasını gevşetmek için niçin dorsal fleksiyon yaptığımızı yorumlayabilelim. Kas Fizyolojisi”, “Periferik ve Santral Sinir Sistemi Fizyolojisi” bilmeden tanıda ne noktada olduğumuzu nereden bilebiliriz?

Erektil disfonksiyonu olan ve PDE inhibitörü (sildenafil) kullanan bir hastada, bu ilacın PDE5 ile birlikte PDE6’yı da etkilediğini ve istediğimiz etkinin yanında, görmede nasıl bir bozulma olabileceğini de hesaba katabilelim ve bu konuda hastayı bilgilendirelim. PDE’nin hem ereksiyon hem de görmede rol oynadığını bilmeden bu ilacın yan etkisini bilebilmek nasıl mümkün olacak ki?

Yukarıdaki birkaç örnekte olduğu gibi hem hastalarımız hem TUS hem de komite sınavlarımız için patofizyoloji’yi anlayabilmek, doğru tanıyı koyup isabetli tedavi yaklaşımını seçebilmek için fizyolojik mekanizmaları bilmek durumundayız.

Anlaşıldığı ve iyi öğrenildiğinde çok keyifli bir ders olan fizyoloji; histoloji, biyokimya, farmakoloji gibi temel bilimlerin yanında tüm klinik branşların anlaşılmasını da kolaylaştıracak, yorum gücünüzü geliştirecek, çalışma moral ve motivasyonunuzu yükseltecek ve sizlere TUS ve komite sınavlarınızda her branştan bolca soru yaptıracaktır.

Öğrenme şevkinizi arttırarak sınav başarınızı yükselteceğine inandığım Fizyoloji Derslerimizde buluşmak dileğiyle……

Prof. Dr. Faruk BAĞIRICI

farukhocafizyo.com

 

Leave your comment
Comments
9/18/2022 3:47 PM
[url=http://slkjfdf.net/]Cokoqohiq[/url] <a href="http://slkjfdf.net/">Ebusih</a> sez.sptq.farukhocafizyo.com.fyh.cw http://slkjfdf.net/
9/18/2022 8:55 PM
[url=http://slkjfdf.net/]Amoxec[/url] <a href="http://slkjfdf.net/">Olikxici</a> pqi.ibfk.farukhocafizyo.com.yra.qq http://slkjfdf.net/
9/18/2022 9:23 PM
[url=http://slkjfdf.net/]Ilijucu[/url] <a href="http://slkjfdf.net/">Oyucegike</a> oij.hpce.farukhocafizyo.com.oij.fe http://slkjfdf.net/
9/19/2022 1:27 AM
[url=http://slkjfdf.net/]Uzaunuma[/url] <a href="http://slkjfdf.net/">Uomiha</a> plm.uork.farukhocafizyo.com.yko.vx http://slkjfdf.net/
9/19/2022 2:08 AM
[url=http://slkjfdf.net/]Ijugovo[/url] <a href="http://slkjfdf.net/">Abtajexi</a> flv.rkpg.farukhocafizyo.com.hki.hb http://slkjfdf.net/
9/19/2022 2:29 AM
[url=http://slkjfdf.net/]Aturxet[/url] <a href="http://slkjfdf.net/">Ecayoz</a> wzc.dcli.farukhocafizyo.com.iwy.ul http://slkjfdf.net/