Blog archive

TUS NEDİR ve HANGİ AŞAMALARDAN OLUŞUR?

TUS NEDİR ve HANGİ AŞAMALARDAN OLUŞUR?

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)

Tıpta Uzmanlık Sınavı, Türkiye’deki tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi alabilmeleri için girmeleri gerekli branş seçme sınavıdır.

Sınav "Tıbbi Yabancı Dil Sınavı (TIPDİL)" ve "Bilim Sınavı" olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.

İlk aşama olan yabancı dil sınavında başarılı olan adaylar ikinci aşamadaki bilim sınavına girmeye hak kazanmaktadırlar.

Bilim sınavına giren adaylar aldıkları puan ve tercihlerine göre önceden belirlenmiş mevcut kontenjanlara yerleşmektedir.

 1.Yabancı Dil Sınavı (TIPDİL)

Toplam 100 sorudan oluşan bu sınavda, 20 metin ve her metine ait 5 soru sorulmaktadır.

Sınavdan en az 50 puan alan adaylar bilim sınavına katılmaya hak kazanırlar.

Bu sınavda puanlama doğru cevaplanan soru sayısı üzerinden yapılmaktadır.

Yanlış cevaplanan sorular alınan puanı etkilememektedir.

Dolayısı ile adaylar 50 soruyu doğru olarak cevaplandırdığında bilim sınavına girmeye hak kazanır.

Yabancı dil sınavında alınan geçer puan iki yıl süre ile geçerlidir.

Yani geçer puan alan aday iki yıl boyunca doğrudan TUS Bilim Sınavına girebilmektedir.

  1. Bilim Sınavı

TUS’ta altı yıllık tıp eğitim müfredatının tümünü ilgilendiren sorular sorulmaktadır.

Sınav iki oturum şeklinde yapılmaktadır.

Öğleden önce yapılan ilk oturumda Temel Bilimlerden 120 soru (150 dakika sürede) sorulmaktadır.

Öğleden sonra yapılan ikinci oturumda da Klinik Bilimlerden 120 soru (150 dakika sürede) sorulmaktadır.

Temel Bilimler kısmında; Anatomi’den 14, Fizyoloji’den 10, Histoloji ve Embriyoloji’den 8, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Farmakoloji ve Patoloji’den 22′şer soru sorulmaktadır.

Klinik Bilimler kısmında ise Dahiliye (30 soru), Pediatri (30 soru), Genel Cerrahi (25 soru) Kadın Hastalıkları ve Doğum (12 soru) ve diğer küçük stajları kapsayan kısımdan (23 soru) soru çıkmaktadır.

TUS sonucunda adaylar aldıkları puana ve sıralamaya göre tercih ettikleri kontenjanlara yerleşmektedirler.

Son yıllardaki TUS değerlendirme raporlarına göre Dermatoloji, Plastik Cerrahi, Radyasyon onkolojisi,

Fizik Tedavi ve Çocuk Psikiyatrisi bölümleri en yüksek puan ile uzmanlık öğrencisi alan bölümlerdir.

Leave your comment